ZÁSAHY 2017

29. 10. 2017 Vichřice HERWART


9:30 Na žádost starosty městyse Čestice jsme po ohlášení na KOPIS ČB vyjeli k odstranění padlých stromů do obecní části Kobylka. Zde jsme odstranili jeden padlý strom přes komunikaci a jeden strom naštípnutý a nahnutý nebezpečně nad komunikací. Dále jsme byli vysláni na odstranění 2Ks stromů do části obce Zakupy. Na místě jsme opět odstranili padlé stromy a vrátili se zpět na základnu.

10:50 Po příjezdu na základnu nám bylo ihned oznámeno, že jsou popadané stromy mezi obcí Hoslovice a Kváskovice. Vyjeli jsme tedy po dohodě s KOPIS ČB na místo události. Nad obcí Hoslovice jsme odstranili dva stromy padlé přes komunikaci a dále jsme pokračovali do Kváskovic. Během cesty nám bylo oznámeno, že je zablokovaná cesta směr Lhota pod Kůstrým. Upřednostnili jsme tuto událost a vyjeli tam. U obce Lhota pod Kůstrým bylo 6Ks padlých stromů v lese, které padly přes dráty telefonu. Dráty telefonu byly na několika místech přetržené. Po odstranění stromů, jsme se vrátili zpět do Kváskovic, kde jsme cestou v obci Víska odstranili další strom přes cestu. V Kváskovicích blokoval cestu jeden padlý strom, který jsme odstranili. Následně jsme byli vysláni na prověření cesty pod obec Dobrš, kde jsme cestou přes Drážov odstranili další strom. Pod obcí Dobrš byly popadané 4 stromy přes komunikaci, které jsme taktéž odstranili. Následovně jsme se vrátili zpět na základnu.

13:05 Telefonicky nám byl nahlášen padlý strom přes komunikaci mezi obcí Hoslovice a Kváskovice. Ohlásili jsme událost na KOPIS ČB a vyjeli na místo události. Na místě byl přes komunikaci jeden padlý strom, který jsme pomocí motorové pily odstranili. Cestou zpět na základnu jsme si všimli nebezpečné větve nad komunikací nad obcí Němčice. Za pomocí výsuvného žebříku a motorové pily jsme větev odstranili. Následně jsme se vrátili zpět na základnu.

27. 10. 2017 Požár Chvalšovice


Po příjezdu na místo události zde již natahovala 1. C proud jednotka z Vacova. Průzkůmem jsme zjistili, že se jedná o požár uskladněných pilin uložených z vnější strany haly. Vůči míře zasažené plochy požáru nebyla potřeba tvořit další proud. Proto jsme zahájili osvětlení místa zásahu z druhé strany požáru a pomocí ručního nářadí jsme piliny rozhrabávali pro lepší a rychlejší zdolání požáru a následnou likvidaci. Během zásahu se na místo dostavili jednotky z HZS Strakonice. Po dohodě s velitelem zásahu, jsme se vrátili zpět na základnu s CAS 32 T815 a DA GAZ Gazelle.

27. 9. 2017 Požár trávy Krušlov


Po příjezdu k místu události jsme průzkumem zjistili, že se jednalo o požár trávy na mezi o rozloze cca 2x2 m. Požár vznikl od blesku, který udeřil do stromu a následně se kolem vznítila suchá tráva a porost. Požár byl uhašen před příjezdem projíždějícími řidiči. Následně jsme požářiště prolili vodou pomocí jednoho proudu C. Po kontrole požářiště jsme sbalili prostředky a vrátili se zpět na základnu. Během celého zásahu jsme řídili provoz na místní komunikaci kolem probíhajícího zásahu.

19. 8. 2017 Technická pomoc: Dřešín- Drážov (padlé stromy)


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo události s DA Gaz Gazelle na padlý strom přes komunikaci mezi obcemi Dřešínek a Drážov. Na této komunikaci jsme zlikvidovali dva padlé stromy přes cestu. Dále jsme na pokyn velitele pokračovali směrem na Hoslovice, kde jsme odstranili z cesty další strom a poslední strom jsme odstranili v obci Němčice.Během zásahu byla použita motorová pila. Následně jsme se vrátili na základnu.

30. 1. 2017 Požár NB Volyně


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo události. Po příjezdu jsme provedli průzkum. Následně jsme se dohodli s velitelem zásahu, že se můžeme vrátit zpět na základnu, jelikož na místě byl dostatek sil a prostředků.

17. 1. 2017 Požár RD Němčice


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli s DA GAZ Gazelle na místo události. S CAS32 T815 jsme bohužel nemohli vyjet, kvůli nesjízdnosti komunikace od zbrojnice na hlavní komunikaci, která byla zapadaná sněhem a namrzlá. Ihned po zjištění jsme nahlásili problém na KOPIS ČB. Dále jsme pokračovali pouze s DA. Po příjezdu na místo události jsme průzkumem zjistili, že se jedná o doutnání uvnitř budovy ve spodní části. Doutnaly zde piliny. Po příjezdu HZS Strakonice jsme pomocí vysokotlakého proudu ze strakonické CAS zasáhnuté místo uhasili. Po dohašení jsme s velitelem zásahu zkontrolovali i půdní prostor, kde jsme s HZS Strakonice provedli protipožární opatření a kontrolu. Po předání místa události a dohodě s velitelem zásahu jsme se vypravili zpět na základnu.

14. 1. 2017 Požár RD Němčice


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli ze základny s DA Gaz Gezelle a T815 CAS32 přímo na místo události. Po příjezdu jsme se postavili na místo k doplňování ostatních CAS. Během zásahu jsme asistovali HZS Strakonice při zdolávání požáru. Rozebírali jsme konstrukci střechy a monitorovali přední stranu budovy. Po lokalizaci a likvidaci jsme se po dohodě s velitelem zásahu odebrali zpět na základnu.