ZÁSAHY 2016

2.8.2016 17:37 Chvalšovice


Po příjezdu na místo události jsme průzkumem zjistili, že už je celá střecha na budově v plamenech. Po dohodě s velitelem JSDH Vacov jsme utvořili jeden proud C z vnější strany budovy a Vacovská jednotka 3 proudy C ze dvora objektu. Prvotním cílem bylo uchránit přilehlý objekt k hořící budově, což se nám po chvíli podařilo. Po uhašení plamenů u střechy přilehlého objektu jsme pomocí žebříku a dýchacích přístrojů začali provádět zásah uvnitř objektu. Postupně jsme likvidovali požár na půdě objektu až do úplné likvidace. Během zásahu jsme použili 6 lahví vzduchu do IDP. Po likvidaci jsme odřezali nebezpečné trámy, u kterých hrozilo zhroucení pomocí motorové pily a trhacích háků. Útočné vedení jsme měli natažené z CAS JSDH Vacov. Během celého zásahu nás doplňovala naše CAS 32 T815, která jezdila kyvadlově pro vodu do Dřešínecké požární nádrže. U této nádrže jsme zřídili pomocí PPS Tohatsu čerpací stanoviště pro plnění CAS. Ke konci zásahu nás doplnila ještě CAS30 T815-7 HZS Strakonice. Pomocí termokamery se požářiště nechalo zkontrolovat a všechny jednotky jeli zpět na základnu. Naše jednotka zde prováděla monitoring objektu a požářiště ještě 2 hodiny. Následně jsme objekt předali majiteli a vrátili se zpět na základnu. Během zásahu zde byly přítomné i jednotky SDH Vacov a Volyně.

2.8.2016 22:39


Po opětovném příjezdu na místo události, jsme po konzultaci s majitelem byli upozorněni na doutnající trám u hřebene. Který se rozdoutnal po předchozím požáru střechy rodinného domu. Trám jsme pomocí motorové pily odřízli. Pomocí jednoho proudu C jsme okolí ochladili, prolili ještě pár lehce doutnajících míst, ve kterých se nacházela silná vrstva slámy. Po ochlazení a dohašení nebyl vidět žádný kouř. Uklidili jsme všechny naše prostředky, předali požářiště majiteli objektu. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

23. 5. 2016 Krupobití Čestice


Na žádost starosty Městyse Čestice jsme vyjeli na čerpání vody ze sklepa rodinného domu v Česticích. Následně jsme uklidili vozovku po záplavové vlně, která se prohnala přes Čestice. Na čerpání jsme použili plovoucí čerpadlo. Ostatní zaplavené rodinné domy si pomohly svépomocí a naše služby nepotřebovali. Po kontrole komunikací jsme zabezpečili pod Česticemi sesypanou komunikaci a svah. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

19. 5. 2016 Dopravní nehoda Čestice


Po dohodě se starostou Městyse Čestice jsme vyjeli na umytí hlavní komunikace po dopravní nehodě traktoru s přívěsem plného hnoje. Tento přívěs se na hlavní komunikaci převrátil a narazil do rodinného domu, kde následně poškodil rodinný dům a elektrické vedení. Po odstranění přívěsu a nákladu byla znečištěná hlavní komunikace, která byla z důvodu znečištění nesjízdná. Použitím jednoho proudu C z CAS32 T815 jsme komunikaci vyčistili a následně zprovoznili. Během zásahu jsme řídili dopravu, jelikož PČR byla odvolána k jiné dopravní nehodě. Po očištění jsme doplnili cisternu a vrátili se zpět na základnu.

17. 5. 2016 Požár Chvalšovice


Po příjezdu na místo události jsme udělali průzkum a ve zdolávání požáru dále nepokračovali a nezasahovali. Objekt už byl uhašen jednotkou SDH Vacov. Vyčkali jsme do likvidace a po domluvě s velitelem zásahu jsme jeli zpět na základnu.