ZÁSAHY 2015

1. 10. 2015 Požár lesa Dřešín


Po příjezdu na místo události, jsme provedli průzkum a ohlásili se veliteli zásahu. Nejdříve jsme pomohli sbalit vedení JSDH Vacov a poté jsme vystřídali v hašení jednotku HZS Strakonice na 1. proudu C. Po dohašení a domluvě s VZ jsme vrátili zpět na základnu.

10. 8. 2015 Požár pole Úlehle


Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum a nasadili dva C proudy. Hořela zde část strniště, zarostlá mez křovím a suchou travou o rozloze cca 100x60m. Požár se šířil postupně k obydlené části obce. Po příjezdu HZS Strakonice nasadili další dva proudy a shora od zastavené části začala zasahovat jednotka SDH Volyně. V Radkovicích jsme zřídili čerpací stanoviště s PPS 16 Tohatsu. Doplňovali jsme naší CAS32 T815 a T148 CAS32 HZS Strakonice. Postupně jsme požár likvidovali a doplňovali JSDH Volyně a HZS Strakonice naší CAS. Následně jsme byli odvoláni KOPIS Č.B. na další požár pole do Doubravice. Na místě zůstala jednotka HZS Strakonice s dvěma CAS.

10. 8. 2015 Požár pole Doubravice


Po ohlášení z KOPIS Č.B. a povolení velitele zásahu HZS Strakonice, jsme společně s jednotkou SDH Volyně vyjeli na požár pole nad Doubravicí. Jednalo se o požár strniště a slámy o rozloze cca 50x60 m. JSDH Volyně nasadila vysokotlaký proud, my jsme požár objeli z druhé strany a plameny uhasili přes lafetovou proudnici naší CAS. Následně jsme pokračovali v dohašování pomocí dvou proudů C. Po likvidaci se obě jednotky odebraly na své základny.

6. 8. 2015 Požár pole Dřešínek


Po příjezdu na místo události jsme uhasili požářiště lafetovou proudnicí z naší T815 CAS32. Následně přijela jednotka JSDH Vacov, která hasila přes lafetovou proudnici zbytek požářiště. Po uhašení hlavních ložisek, jsme nasadili jeden proud C, kterým jsme zabezpečili okraje požářiště a polní cestu vedoucí podél požářiště. Celé požářiště bylo zdiskováno traktorem a zabráněno dalšímu šíření. Po uhašení jsme poslali jednotku SDH Vacov zpět na základnu, během té doby přijela jednotka HZS Strakonice a po delší době i jednotka SDH Čkyně. Po předání místa události jsme jeli doplnit vodu do CAS a zpět na základnu.

4. 8. 2015 Požár pole-lesa Doubravice


Po příjezdu na místo události jsme průzkumem zjistili, že se jedná o požár slámy a začínající požár lesa. Požářiště bylo na ploše cca 100x100m. Ihned jsme zabránili šíření požáru po poli pomocí lafetové proudnice z naší T815 CAS32. Pak jsme se přesunuli k lesu, kde jsme pomocí dvou proudů C začali hasit les. Během toho přijela jednotka SDH Volyně, která začala hasit les proti nám. Následně přijela jednotka HZS Strakonice. Zabránili jsme dalšímu šíření požáru jak v lese, tak na strništi. Po uhašení jsme jeli doplnit cisternu a zpět na základnu.

31. 7. 2015 Požár pole Jetišov


Po příjezdu na místo události jsme pomocí lafety na naší T815 CAS32 začali hasit obvod rozhořelého pole, aby se dál nešířily plameny. Po uhašení hlavních ložisek požáru jsme vytvořili dva útočné proudy C a postupně dohašovali požářiště po obvodu. Další proudy nasadil HZS Strakonice z CAS SCANIA a z T815-7 CAS30. Po uhašení požářiště traktor pole zdiskoval a tím zabránil dalšímu pozdějšímu šíření. Po domluvě s VZ HZS Strakonice jsme se vrátili zpět na základnu a cestou načerpali vodu.

26. 7. 2015 Požár pole Nišovice


Po příjezdu na místo události jsme po domluvě s velitelem zásahu začali hasit jižní stranu pole. Nejprve jsme vysoké plameny uhasili lafetovou proudnicí z děla. Následně jsme vytvořili útočné vedení o dvou proudech C z naší T815 CAS 32. Po vyčerpání vody, jsme jeli načerpat cisternu do Nišovic na čerpací stanoviště k řece, které zajištovaly jednotky JSDH Nišovice a Volyně. Po cestě zpět na požářiště, jsme doplnili CAS JSDH Litochovice a CAS HZS Strakonice. Po doplnění jsme opět pokračovali v dohašování. Tenhle postup jsme zopakovali ještě 4x (čerpání vody do naší CAS, doplnění CAS Litochovice a HZS Strakonice). Mezi tím jsme museli dohašování okamžitě přerušit a přejet k požáru automobilu, který vznikl na okraji pole. Při našem příjezdu byl OA uhašen bližšími jednotkami a řidička byla mimo nebezpečí. Jelikož se nadýchala zplodin hoření, tak jí byla přivolaná ZZS. Doplnili jsme cisterny a vrátili se zpět na požářiště. Po konečném dohašení všech ohnisek, jsme sbalili všechny věci a dojeli dotankovat vodu. Umyli jsme technické prostředky a vozidla. Nakonec jsme se vrátili zpět na základnu.

18. 7. 2015 požár OA Nahořany


Po vyhlášení poplachu jsme dorazili na místo události, kde se již nacházely jednotky JSDH Vacovice a JSDH Volyně. Provedli jsme průzkum a ohledání požářiště, který před naším příjezdem uhasily výše zmíněné jednotky pomocí hasicích přístrojů. Po příjezdu HZS Strakonice jsme byli vysláni zpět na základnu.

Technická pomoc 8. 7. 2015


Technická pomoc 1:37
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo události. Cestou jsme odstranili 3 padlé stromy na komunikaci. Po příjezdu na dětský tábor jsme průzkumem zjistili, že se jedná o padlý strom na dva dětské stany s dřevěnou podsadou. Na místě se nacházela skupina dětí a vedoucích z dětského tábora. Při pádu stromu byly děti ve stanech a spaly. K žádnému zranění nedošlo, jelikož z dvou poškozených stanů byli dva chlapci na táborové hlídce venku, další chlapec před pádem vyšel ven ze stanu a poslední chlapec se schoval pod postel. Strom jsme zlikvidovali a odstranili ze stanů. Na žádost vedoucího tábora, jsme si promluvili s dětmi, pro jejich uklidnění, jelikož byly z události otřeseny. Po uklidnění a kontrole ostatních stromů v táboře jsme se vrátili zpět na základnu.

Technická pomoc 4:08
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na padlý strom přes komunikaci mezi Drážovem a Zálesím na žádost PČR. Cestou jsme odstranili z komunikace 2 stromy. Po příjezdu na místo události jsme za účasti PČR odstranili 2 stromy a umožnili průjezd po komunikaci. Na žádost PČR jsme jeli do Vrbice, kde jsme odstranili další dva stromy. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

Technická pomoc 5:11
Po přípravě techniky z posledního zásahu jsme obdrželi ohlášení od místního občana: Za Česticema v Zakupech je padlý strom přes cestu, kde nejde projet. Ohlásili jsme výjezd na KOPIS ČB. Po příjezdu na místo události jsme strom odstranili a uvolnili komunikaci. Následně jsme byli posláni na cestu směr Čkyně, kde byly popadané stromy přes komunikaci kde lidé nemohli projet do práce. Po odstranění stromů, jsme jeli na základnu. Cestu jsme zvolili přes Starov a Nuzín, pro kontrolu komunikace, kde jsme odstranili další dva stromy. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

Technická pomoc 8:10
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo události, kde jsme mezi Hoslovicemi a Zvotokami odstranili popadané stromy. Jeden ze stromů byl svalený na místní křížek, který byl pádem zničený. Po dohodě s KOPIS ČB jsme zkontrolovali komunikaci přes Škůdru a Tažovice, kde jsme odstranili další stromy. Po odstranění jsme se vrátili zpět na základnu.

Požár trafostanice 18:01
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli s DA GAZ Gazelle a T815 CAS32 na požár trafostanice do Nové Vsi směrem na Víska. Na místě už byly jednotky z Vacova a Soběšic. Po příjezdu jsme provedli průzkum. Následně jsme se domluvili s KOPIS ČB, že budeme trafostanici hlídat do příjezdu elektrikářů, kteří byli na cestě. Jednotku Vacova jsme poslali zpět na základnu a Soběšická jednotka s námi čekala na příjezd elektrikářů. Mezitím přijela jednotka HZS Strakonice. Po opravě trafostanice jsme se všichni vrátili zpět na základnu.

5. 7. 2015 Požár Čestice – Planý poplach


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli ze stanice na náměstí Čestic. Následně jsme se dozvěděli přes KOPIS České Budějovice, že se výjezd ruší kvůli nepřesným informacím. Jednalo se o požár lisu na slámu v obci Čichtice nedaleko Bavorova. Ihned jsme se vrátili zpět na základnu.

Požár OA 5. 4. 2015


Po příjezdu k místu události, jsme provedli průzkum. Během toho jsme zjistili, že se jednalo o požár palubní desky osobního automobilu, který byl před naším příjezdem uhašen civilní osobou a majitelem vozidla. Automobil jsme zajistili proti dalšímu vzplanutí. Po domluvě s velitelem HZS Strakonice jsme se vrátili zpět na základnu.

Padlý strom Kobylka 31.3.2015


Na žádost starosty Městyse Čestice jsme po ohlášení na KOPIS České Budějovice vyjeli na padlý strom na Kobylku. Na místě události jsme průzkumem zjistili, že se jedná o odštíplou polovinu staré lípy, která ležela přes místní komunikaci a oplocení. Pomocí motorových pil jsme strom odstranili a uklidili komunikaci. Následně jsme se vrátili zpět na základnu.

Požár lesa ZVOTOKY 21. 3. 2015


Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum. Tím jsme zjistili, že se jedná o požár lesního porostu o ploše cca 10 arů, který vznikl od pálení klestu. Zásah jsme prováděli současně s JSDH Volenice , kterou doplňovala jednotka HZS Strakonice. Od naší tatry jsme natáhli dopravní vedení k rozdělovači a následně jsme obklíčili jedním proudem požářiště ze spodní strany a druhým proudem nad požářištěm. Požár jsme po 5 minutách lokalizovali a následně ihned likvidovali. Po uhašení a kontrole jsme sbalili všechny naše prostředky, doplnili cisternu a vrátili se zpět na základnu.