ZÁSAHY 2013

16. 12. 2013 Požár jističů Konopice


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo události, kde jsme průzkumem zjistili, že se jednalo o požár jističů. Požár byl samovolně udušen před našim příjezdem, a proto jsme jen provedli průzkum a zkontrolovali okolí požáru. Následně jsme předali událost HZS Strakonice a vrátili se zpět na základnu.

6. 12. 2013 Vytažení OA ze škarpy


Po nahlášení jsme vyjeli s DA GAZ na vyproštění OA ze škarpy směrem na Volyň pod městským lesem a na odstranění padlých stromů přes komunikaci. Než jsme se dostavili na místo, tak strom odstranila PČR. Po příjezdu na místo události, jsme provedli průzkum a přes naviják na DA GAZ jsme OA vyprostili zpět na komunikaci. Poté jsme pomohli přes kabely OA nastartovat a zprovoznili komunikaci. Po dokončení všech prací jsme zkontrolovali cestu směr na Volyň a vypravili se zpět na základnu.

5. 12. 2013 Dohašení ohnišť při silném větru


Po nahlášení místních občanů, jsme na žádost vyjeli s T815 CAS32 na likvidaci ohnišť pod Česticema a u Základní školy Čestice, kde se přes den pálily větve. Díky silnému větru se tyto ohniska rozhořívala a hrozilo nebezpečí vzniku požáru. Proto jsme všechny ohniště prolili vodou a dostatečně uhasili. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

28. 9. 2013 Vyhledávání pohřešované osoby (planý poplach)


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na místo určení do Tažovic, kde jsme měli vyhledávat ztracenou osobu. Akce byla následně odvolána z důvodů navrácení osoby domů. Pak jsme se vrátili zpět na základnu.

4. 8. 2013 Odstranění popadaných stromů


Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli do Dřešína na technickou pomoc, kde měl být padlý strom přes komunikaci. Cestou jsme zjistili, že se nejedená o jediný strom. Cestou na Drážov jsme odstranili z komunikace dalších šest stromů. Následně vyjelo druhé družstvo s T815 CAS 32 do Němčic, kde naši hasiči odstranili z komunikace tři stromy. Dále jsme měli nahlášený strom na cestě do Nihošovic, který po příjezdu odstraňovala jednotka SDHO Volyně. Při cestě zpět na základnu jsme jeli odstranit další tři stromy na cestě z Čestic na Kobylku. Druhé družstvo s T815 CAS32 jelo do Nuzína, kde odstranilo další čtyři stromy. Následně jsme odstranili pět stromů cestou do Radkovic a dva stromy z vysokého napětí za účasti Rudy Bublíka z firmy Elektrostav. Po odstranění jsme se vrátili všichni na základnu.

10. 7. 2013 Požár stromu Víska


Ve večerních hodinách se přehnala veliká bouřka a v tom jsme dostali oznámení o požáru v Nové Vsi č.13. Po příjezdu jsme zjistili, že se nejedná o požár domu ani o Novou Ves, ale o požár stromu zasaženého bleskem ve Vískách. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum. Natáhli z T 815 CAS32 jeden C proud a strom v koruně uhasili. Po následné kontrole jsme doplnili cisternu a vrátili se zpět na základnu.

23. 6. 2013 Požár lesa Hoslovice


Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli průzkum, kde byly zjištěny dvě ohniska hoření na lesní pasece po těžbě. Požáry jsme uhasili dvěma proudy C, HZS Strakonice vytvořilo jeden proud C a následně nám doplňovali vodu do T815 CAS 32. Po lokalizaci požáru jsme provedli likvidaci. Vše probíhalo bez komplikací. Po ukončení jsme se vrátili zpět na základnu.

21. 6. 2013 Dopravní nehoda Čestice


V odpoledních hodinách se rozezněla siréna a byl nám ohlášen požár v Česticích. Po zavolání na OPIS ČB jsme zjistili, že se jedná o dopravní nehodu směrem na Strakonice s možným vzplanutím osobního automobilu. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum a zajistili místo nehody. Bohužel se nehoda neobešla bez zranění, proto na místo byla vyslána i ZZS. Po příjezdu HZS Strakonice, jsme předali místo nehody a vrátili se zpět na základnu.

2. - 6. 6. 2013 Povodně v Praze


V neděli ve 20:00 jsme dostali žádost o pomoc při povodních z Prahy od Karlova mostu. Bylo zapotřebí uchránit elektrorozvodnu pro centrum Karlův most a jiné budovy napájené z toho zdroje. Vyrazili jsme ve 22:00 s PPS 12 a příslušenstvím do Prahy. Od 23:30 jsme začali čerpat vodu z rozvodny...do ranních hodin jsme se museli stáhnout kvůli stoupající vodě. Hned ráno jsme požádali o posily, takže do 2 hodin vyjeli další kluci s PPS 16 a příslušenstvím. Vodu jsme čerpali pernamentně až do čtvrtka. Během této doby jsme odsávali cca 2800 l/min. Hodinu před kulminací Vltavy jsme se museli opět stáhnout, protože nám ani tato technika nestačila, přesto jsme se nevzdali a sáli stále jen z jiných míst. Na konec se nám ve čtvrtek po kulminaci povedlo vyhrát a rozvodnu jsme uchránili. Tímto bychom chtěli poděkovat místním jak se o nás hezky starali i městské polici, která nám dodávala teplé nápoje a HZS Praha za dodávání potravy a pití.

Této akce se zúčastnili: Michal Valek, Miroslav Pešek, Kaskoun Václav, Krásl Michal, Lávička Josef a Kubeš Jan ml.

22. 4. 2013 Odklizení kontaminované vody Nahořany


Na žádost HZS Strakonice po jejich zásahu (20.4.2013), jsme 21.4.2013 odstranili sorbent z vodního zdroje a zjistili, že dekontaminace stále není kompletní. Opět jsme zbylé místa ošetřili novým sorbentem a následující den (22.4.21013) jsme vše kompletně odstranili a uklidili.

24. 1. 2013 Odstranění popadaných stromů přes komunikaci


Pod tíhou sněhu byly silně nakloněny tři stromy. Nebezpečí jsme odstranili pokácením stromů, které jsme pak z vozovky uklidili. Po úklidu celé vozovky jsme se vrátili zpět na základnu.

4. 1. 2013 Požár Němětice


Po vyhlášení poplachu a výjezdu jsme byli následně hned odvoláni pro dostačující nasazení sil a prostředků.

1. 1. 2013 Požár domu Nová Ves


Po příjezdu na místo události jsme se spojili s velitelem zásahu od HZS Strakonice. Po domluvě jsme vytvořili útočné vedení o dvou proudech C ze spodní strany objektu a jeden proud C z horní strany. Během hašení jsme z bezpečnostních důvodů strhli dřevěný štít. Po likvidaci požáru jsme si sbalili techniku a vrátili se zpět na základnu. Na místě zůstaly jednotky HZS Strakonice a JSDH Nová Ves.