ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

JSDH Čestice

Naše zásahová jednotka je zařazena jako JPO III díky čemuž zasahujeme u mimořádných událostí i mimo obec.

JSDH Čestice

Jednotka je vybavena cisternou automobilovou stříkačkou TATRA 815 CAS 32 a dopravním automobilem GAZ Gazelle se stříkačkou TOHATSU.

Vyhlašování požárního poplachu je prováděno zapnutím požární sirény, nebo je uváděna v činnost radiostanicí z KOPIS České Budějovice. Každý člen JSDHO dostává i hlasovou zprávu pomocí služby AMDS, kde získá informace o vyhlášení poplachu. Základnová radiostanice je umístěna v přízemí obecního úřadu, další je instalována v automobilu Tatra a GAZ. Pro dorozumívání při zásazích jsou používány ruční radiostanice.

JSDH Čestice

Velitelé a strojníci se zúčastňují pravidelných školení a výcviku organizovaného HZS Strakonice. Ostatní členové zásahové jednotky jsou pravidelně školení v teoretické i praktické oblasti, dále provádí údržbu výzbroje, výstroje a svěřené techniky.

Nyní má naše jednotka 24 členů, která se podle potřeby doplňuje o další členy.

Kontakt: hasicicestice@centrum.cz