FOTO 2020

1. 8. 2020 D-program


Měli jsme možnost díky Asociaci velitelů Jednotek sboru dobrovolných hasičů zúčastnit se školení na HZS Beroun s tématem D- program. Jednalo se o hašení pomocí prostředků typu D, jako jsou hadice, prodychani, speciální hasicí hřiby. Také jsme viděli v praxi použití pěnotvorného prostředku Pro/pak. Součástí školení byla teorie o použití prostředků, kultuře hašení, možnostech použití a také používání pěny a její používání v CAS.

24. 7. 2020 Prodýchání IDP a pila


Pro tentokrát jsme si v rámci prodýchání IDP připravili menší dráhu pro fyzickou připravenost členů jednotky. Zároveň nám byla představena naše nová pila s příslušenstvím.

23. 7. 2020 Prezentace pro školku v přírodě


Naše jednotka byla požádána místní školkou v přírodě, zda bychom neudělali pro děti menší předváděčku. Prezentaci jsme si připravili na zámku, kde se děti mohly ptát na věci, které je zajímaly. Následně si mohly zastříkat s proudnicí, vyzkoušet různé věcné prostředky a výstroj.

30. 5. 2020 Školení čerpadel a BOZP


V rámci školení BOZP a prověření zkoušek čerpadel jsme si udělali školení pro celou jednotku, kdy jsme vyzkoušeli a prověřili funkčnost všech čerpadel. Následovalo školení BOZP a vyzkoušení nafasovaných obleků od HZS v případě využití jednotky na zásahy spojené s COVID 19.